6.28.2557

รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ครั้งที่ 2 ม.บูรพา ปี 2557

รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
       ;[CLICK] ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
        - เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
          (1)    GPAX (6 ภาคเรียน) ร้     ร้อยละ 20
          (2)    คะแนนสอบ O-NET      ร้อยละ 80
          (3)    สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย      ผ่าน/ไม่ผ่าน
        - เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครเปิดวันที่ 25 มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2557)
        ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา หมายเลข 038-102643 *** 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า