6.22.2557

รับตรง เศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์ 2557

 การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2557(รอบที่2) เปิดรับสมัคร  16 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า