7.10.2557

รับตรง นิเทศศาสตร์ ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนน GAT (ปี 2556-2557)
จำนวนรับ : 35 คน
เกณฑ์การคัดเลือก : คัดเลือกตามลำดับคะแนน GAT และสอบสัมภาษณ์
กำหนดรับสมัครทางเว็บไซต์ : 23 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2557 ทาง Website : http://admission.tsu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า