7.03.2557

รับตรง ม.ศรีปทุม รอบ 2 ปีการศึกษา 57 “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบ 2 ปีการศึกษา 2557 “เรียนกับตัวจริง  ประสบการณ์จริง”
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์  และวิทยาลัยนานาชาติ  
เปิดรับสมัครทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ส.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สมัครและสอบถามได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โทร. 0-2561-2222 ต่อ 2121-4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท โทร. 0-2298-0181-3  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 0-3874-3690-9 ต่อ 3112-6 และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โทร. 0-4322-4111 และสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.spu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า