7.07.2557

เด็กกรุงเทพคริสเตียนฯคว้าที่1 แอดมิชชั่น 57 90.30 %

ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม ยกเว้นมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สอบสัมภาษณ์ 5-6 กรกฎาคม โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 99,767 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 86 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 765 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสสาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 3,989 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 80,880 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 146,554 คน จำแนกดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐรับ 102,985 คน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 75,595 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นรับ 1,166 คน ผู้มีสิทธิ์สอบเข้า 353 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 42,403 คน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4,932 คน
สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา 8 ราย ดังนี้
นายฉัตรมงคล ปิ่นทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะพานิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.30%
น.ส.สุดารัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 88.59 %
นายวิวัฒน์ เที่ยงธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 87.72%
น.ส.ปภาวดี นิมิตกมลเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 87.21%





น.ส.กมลวรรณ สาระวารี โรงเรียนอำมาตย์พานิชกูล จ.กระบี่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 85.14%
น.ส.สุวีรยา พิรัชต์ชัยกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 84.36%
นายวิริยะ เธียรทนุกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 84.14%
นายชาคร ขจรไชยกูล โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 83.58%
ปล. เดียวผมจะลองเสนอไปที่ สอท น่าจะประกาศเป็นรายคณะละเอียดกว่านี้หน่อย น่าจะมี พยาบาล เภสัช ทันตะ ครุ  และสาขาอื่นๆ ด้วยเนอะ !!

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า