7.08.2557

รับตรง + ทุน วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏธนบุรี 2557 รับถึง 25 ก.ค.

รับตรง  หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 57 (พร้อมทุนการศึกษาจำนวนมาก)
รับตรง  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25กรกฏาคม 2557
เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มุ่งเน้นคุณภาพ บนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษาทุกวิชา
เปิดหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาเด่น
สาขาที่เปิดรับ (สาขาละ 25คน) ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ)
รายละเอียดทุน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทุนประเภทที่ 1. "ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา" เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 40%จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557
     - สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
     - สำหรับผู้สมัครโดยตรง และรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
     - ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 25กรกฏาคม 2557พิเศษ! เฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25กรกฎาคม 2557นี้เท่านั้น

ทุนประเภทที่ 2. "ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC" เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง จำนวน 10,000บาท ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
     - เป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนได้จนจบการศึกษาหมายเหตุ
- ข่าวดี สำหรับครอบครัวข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้อีกจำนวน 22,000บาทต่อปีการศึกษา นอกเหนือนจากทุนการศึกษาต่าง ๆได้รับ
- เฉพาะผู้สมัครปีการศึกษา 2557ได้รับสิทธิยกเว้นค่าใบสมัครมูลค่า 500บาท
- ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ druic14@gmail.com
- มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงทุนการศึกษา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2466-5948
หรือติดต่อ อ.พัฒนา 085-9178438  หรือ อ.กอล์ฟ 091-4266771, 083-1333225

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า