7.01.2557

รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557 รอบที่ 2

รับตรง โครงการหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557
โดยวิธีรับตรง รอบที่ 2  จำนวน 24 คน 

เปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2557กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า