7.01.2557

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558  จะดำเนินการคัดเลือกเองโดยไม่ต้องสอบข้อเขียนจำนวนรับ 20 คน
รับสมัคร ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า