7.09.2557

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 57

   โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2557 ณ โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/ หากมีข้อสงสัย โทร. 7704

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า