7.06.2557

ประกาศผล รอบระบบกลาง (admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2557

ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบระบบกลาง (admissions) 
https://www.facebook.com/pi.admission/posts/747736265243280

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ (ผลการคัดเลือก) 
----------- !!!!! เฉพาะผู้ที่ประกาศผลเป็นตัวจริงเท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ !!!!! -----------

วิธีการ
๏ ลงชื่อเข้าระบบ
๏ ที่ชุดเมนูสำหรับผู้สมัคร click ผลการคัดเลือก
อ่านให้เข้าใจ

การประกาศผล
๏ ประกาศผลภาพรวม ได้แก่
• ท่านผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง (เป็นตัวจริง หรือมีอันดับที่เป็นตัวสำรองอยู่ด้วย) - มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
• ท่านผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง - ยังไม่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ต้องรอคัดเลือกรอบที่ ๒
• ท่านไม่ผ่านการคัดเลือก - ไม่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
• ท่านไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครและไม่ผ่านการคัดเลือก - ไม่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์

๏ ประกาศอันดับที่มีสถานะเป็นตัวจริง ตัวสำรอง หรือ - (ไม่ผ่านการคัดเลือก)
----------- !!!!! เฉพาะผู้ที่ประกาศผลเป็นตัวจริงเท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ !!!!! -----------
[ผู้มีสถานะเป็นตัวสำรอง จะได้รับการประมวลผลคัดเลือกรอบที่ ๒ กรณีที่มีโควตาเหลือจากรอบที่ ๑]

กรณีที่ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในอันดับการเลือกที่ ๒ ๓ หรือ ๔ และมีสถานะเป็นตัวสำรองในอันดับที่สูงกว่า ถ้าไม่สัมภาษณ์หรือชำระเงินค่าลงทะเบียนในรอบที่ ๑ ยังมีสิทธิในการเข้าประมวลผลรอบที่ ๒

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า