3.10.2556

รับตรง สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยวธีการรับตรง

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า