3.06.2556

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า