3.30.2556

มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับโครงการโควตารับตรง 2556มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับโครงการโควตารับตรง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2556(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ V-NET
-สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6
ดูข้อมูลการสมัคร (วุฒิ ม.6)
 เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ (วุฒิ ม.6)
-สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ดูข้อมูลการสมัคร (วุฒิ ปวช.)
 เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ (วุฒิ ปวช.)

ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

 ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

 ขอเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

 
มจพ. วิทยาเขตระยอง
เปิดโครงการโควตารับตรง ปีการศึกษา 2556
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)


เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ดูข้อมูลการรับสมัคร ==>สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวส.

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ
 ขอเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า