3.13.2556

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี ม.แม่โจ้ 2556


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร 4 ปี
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556
สอบคัดเลือกวันที่ 29 มีนาคม 2556
อ่านประกาศการรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า