3.30.2556

สอบตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ม.บูรพา 2556


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า