3.06.2556

รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ขอนแก่น 2556


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 20 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด  http://nu.kku.ac.th/nu2013/images/doc/join.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า