3.24.2556

รับตรง ภาคพิเศษ เทคโนโลสีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2556


ด้วยโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1 เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
2 สัญชาติไทย
3 เป็นผู้ที่มีผลการสอบ O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) และPATได้แก่วิชา PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
 
สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (พิจารณาวันที่ไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรา)
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า