6.16.2556

รับตรง57 สิทธิพิเศษ โควตา รับตรงสำหรับน้องๆ แต่ละจังหวัด !!

อยากรู้ไหม ว่า จังหวัดที่เราศึกษาอยู่ เรามีสิทธิพิเศษในการสมัครสอบรับตรง มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ที่ไหนบ้าง
 ผมข้อรวบรวมข้อมูลมาให้น้องๆนะครับ

มหิดล - โควตาวิทยาเขต
เป็นโควตาที่ให้สิทธิ์กับนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล โควตาวิทยาเขตมี 34 หลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด 463 คน 
(1) กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ไม่รวมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
(2) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์
(3)กลุ่มอำนาจเจริญ ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเครือข่าย ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ม.ธรรมศาสตร์
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท จำนวน 290  คน
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  จำนวน 58 คน
โครงการนักเรียนดีในเขตเมือง
ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชานเมือง หรือ เคหะชุมชน และผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
เขตพื้นที่ของโครงการนักเรียนดีในเขตเมือง ได้แก่ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล)

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงคราม สุพรรณบุรีชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง อุทัยธานีฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรีสระแก้ว ระยอง จันทบุรีและตราด รวม 30 จังหวัด

มศว  - โควตาจังหวัด นครนายก 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี
โควตา ม.เชียงใหม่ นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี
รับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1นครราชสีมา
2บุรีรัมย์
3สุรินทร์
4ศรีสะเกษ
5บลราชธานี
6ยโสธร
7ชัยภูมิ
8อำนาจเจริญ
9บึงกาฬ
10หนองบัวลำภู
11ขอนแก่น
12อุดรธานี
13เลย
 14หนองคาย
15มหาสารคาม
16ร้อยเอ็ด
17กาฬสินธุ์
18สกลนคร
19นครพนม
20มุกดาหาร

ม.ขอนแก่น นักเรียนในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเข้าศึกษา
1กรุงเทพมหานคร
2กำแพงเพชร
3ชัยนาท
4 นครนายก
5นครปฐม
6นครสวรรค์
7นนทบุรี
8ปทุมธานี
9พระนครศรีอยุธยา
10พิจิตร
11พิษณุโลก
12เพชรบูรณ์
13ลพบุรี
14สมุทรปราการ
15สมุทรสงคราม
16สมุทรสาคร
17สิงห์บุรี
18สุโขทัย
19สุพรรณบุรี
20สระบุรี
21อ่างทอง
22อุทัยธานี
23ชลบุรี
24ระยอง
25จันทบุรี
26ตราด
27ฉะเชิงเทรา
28ปราจีนบุรี
29สระแก้ว  
โควตาสอบตรงสำหรับ น้องๆ ใน โรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้จ้า
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา  

ม. บูรพา เปิดโอกาสให้นักเรียน ม.6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในเขตภาคตะวันออก และพืนที่ขยายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
1จันทบุรี
2ฉะเชิงเทรา
3ชลบุรี
4 ตราด
5 นครนายก
6 ปราจีนบุรี
7 พระนครศรีอยุธยา
8 ระยอง
9 สมุทรปราการ 
10 ลพบุรี
11 สระแก้ว
12 สระบุรี
ม.แม่ฟ้าหลวง  โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี
โควตาพื้นที่บริการ
สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, และจังหวัดอุบลราชธานี
โควตาพื้นที่ภาคอิสาน
สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, มหาสารคาม, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, และจังหวัดอุดรธานี
โควตาภาคอื่นๆ
สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น 19 จังหวัดในภาคอิสาน)
โควตาสำหรับ น้องๆที่ศึกษาอยู่ใน โรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
โควตาโรงเรียน หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 9 จังหวัด ดังนี้นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี
โควตาจังหวัด หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นในเขต 9 จังหวัด ดังนี้นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง และปราจีนบุรี
ม.พะเยา  โควตานักเรียนเรียนดี :นักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือ สถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายแพร่ น่าน ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
ปล.  ยังไม่เสร็จนะครับ เดียวจะมาเพิ่ม โครงการรับตรงเรื่อย ๆ

ขอบคุญข้อมูลจาก UNIGANG นะค่ะ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า