6.20.2556

รับตรง57 โควตาทั่วประเทศ วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 2557

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา)นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2557   รับสมัคร 1  กรกฎาคม ถึง 1 ตุลาคม  2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า