6.16.2556

รับตรง57 การจัดการการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 2557

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา)เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและสาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต 2557 เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2556 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า