6.06.2556

รับตรง57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.kmutt.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า