2.27.2558

ด่วนมีข่าวร้ายมาบอก !! เกณฑ์คัดเลือก จำนวนคนรับ admissions 58 : ธรรมศาสตร์

 องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 

ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558)
ข่าวร้ายไม่มี  .......... ทันตแพทย์ ในแอดกลางธรรมศาสตร์แล้วแล้ว !!
- ข่าวร้าย ปรับเกณฑ์สถาปัตย์จากที่เคยใช้ GAT ล้วน ปีนี้จะใช้ PATสถาปัตย์

- จำนวนรับ อาจจะมีปรับเพิ่มตอนใกล้ๆรับสมัครแอดกลางนะครับ
- จำนวนรับที่ส่วนใหญ่ผมเทียบกัน 58 57 พอๆกันนะครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า