2.26.2558

โค้งสุดท้าย รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 58 ปิดรับสมัคร 28 ก.พ.นี้ / 10 อันดับคณะยอดนิยม,แข่งขันสูง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ปิดรับสมัคร 28 ก.พ.นี้
1. โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
2. โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
3. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
4. โครงการโควตาจังหวัดนครนายก
5. โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
6. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
7. โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
8. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
9. โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
10. โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย 
11. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นําร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. โครงการรับตรง
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.swu.ac.th/index.php
 
อัปเดตผู้สมัครและชำระเงิน รับตรง มศว 2558 โดยเป็นข้อมูล
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ยอดสมัครทุกสาขา ตอนนี้ 38,285 คน
?ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ยอดสมัครทุกสาขา ตอนนี้ 55,856 คน
 
10 อันดับสาขาวิชาที่มีผู้สมัครเยอะที่สุด
 
10 อันดับสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงสุด
 
10 อันดับสาขาวิชาที่มีการแข่งขันน้อยที่สุด
ผมว่าใครสมัคร สาขาเหล่านี้โอกาสติดสูงมากนะครับ เพราะเค้าจะมีการรับสำรองอีก 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า