9.03.2556

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เพื่อใช้ยื่นรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

ช่วงที่สมัคร/ชำระเงินวันสอบค่าสมัครสอบ 500.-
9/56      1 - 15    กันยายน       2556    29 กันยายน  2556สมัครทาง Online
10/56      1 - 15    ตุลาคม         2556  27 ตุลาคม  2556สมัครทาง Online
11/56      1 - 15    พฤศจิกายน   2556  24 พฤศจิกายน  2556สมัครทาง Online
12/56      1 - 15    ธันวาคม        2556  22 ธันวาคม  2556 สมัครทาง Online

     สมัครสอบออนไลน์ 

     การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป (ใช้รหัสบัตรประชาชนในการสมัคร)
           1. สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
           2. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับชำระผ่าน ATM) 
           3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
           4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
           5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

     
สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (ใช้รหัสบัตรนักศึกษาในการสมัคร)
           1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ  โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ เดือน พฤษภาคม หรือ เดือน ตุลาคม
           2. ให้สมัครสอบ Online ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx         
           3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับชำระผ่าน ATM)
           4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
           5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
           6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
           7. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

           หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได 

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
     วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
     วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
     โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106
     โทรสาร 0-2623-5138
     Email :  tugetlitu@gmail.com
     แผนที่ตึก SC
คณะที่สามารถใช้คะแนน  TU-GET ยื่นสมัครรับตรง เช่น
คณะศิลปศาสตร์
 โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)
 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า