9.03.2556

รับตรง57 โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ 2557

โควตาพิเศษ ปีการศกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครถึง 25 กันยายน 2556

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในโครงการต่อไปนี้

 1. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ค่ายสอวน.)
  อ่านรายละเอียดการรับสมัคร
 2. โครงการโควต้าโอลิมปิกวิชาการ
  อ่านรายละเอียดการรับสมัคร
 3. โครงการโควต้าเรียนดี (ม.6)
  อ่านรายละเอียดการรับสมัคร
 4. โครงการโควต้าเรียนดี (ปวช.)
  อ่านรายละเอียดการรับสมัคร
 5. โครงการโควต้าเรียนดี (ปวส.)
  อ่านรายละเอียดการรับสมัคร
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://202.44.40.48/samak/index.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า