9.03.2556

รับตรง57 โควตานักกิจกรรมและโควตานักกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตานักกิจกรรมและโควตานักกีฬา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษาและโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า