4.13.2558

รับตรง58 สาขาวิชานิเทศศิลป์ และ คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง และ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
 ประกาศรับสมัคร สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
   - รับสมัครวันที่ 30 เมษายน - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558  * รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศรับสมัคร ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครวันที่ 16 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า