4.13.2558

รับตรง58 ผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 50  คน
เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า