4.13.2558

รับตรง58 ภาคพิเศษ(ส.-อา.) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบคัดเลือกภาคพิเศษ(ส.-อา.) รุ่น14 ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2558
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2558sp

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า