10.10.2556

รับตรง57 ผู้มีความสามารถทางกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ 57

การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิธีพิเศษประจำปีการศึกษา 2557 รวม 15 คณะ จำนวน 147 คน
เปิดรับสมัคร 5-25 พฤศจิกายน 2556  
โดยใช้คะแนน GAT/PAT คัดเลือก

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า