10.02.2554

โควตา รับตรง ม.อ 2555 อัพเดท  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา
ปีการศึกษา 2555

  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์
จากการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยม ปีการศึกษา 2555

  โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" ปีการศึกษา 2555
  โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
ปีการศึกษา 2555

  โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
ปีการศึกษา 2/2554

  โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2
  โครงการ วมว.
  โครงการ พสวท.
  โครงการรักเกษตร
  โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
  โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
  โครงการ "ทุนมงคลสุข"
  โครงการลูกพระบิดา 1
  โครงการไนติงเกล
  โครงการศึกษิตศิลปะ
  โครงการ "โควต้า ม.อ. ตรัง"
  โครงการโควต้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  โครงการลูกพระบิดา 2
  โครงการ "โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ."

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า