8.30.2555

รับตรง เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวบูรพา 2556


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรับสมัครใน ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
เปิดรับสมัคร  18  สิงหาคม  ถึง  15 พฤษศจิกายน 2555
รายละเอียดและใบสมัคร http://calendar.buu.ac.th/document/1346051627.pdf

รับตรง คณะ มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 2556


สาขาที่เปิดรับสมัคร

-สาขาวิชาดนตรีไทย
-สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
รับสมัคร 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2555

ทุนโครงการช้างเผือก และสมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ม.ขอนแก่น 2556ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ทุนโครงการช้างเผือก และสมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ
ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
1. ทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2556
2. การรับเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556

มศว ประกาศเตือน! ดูคู่มือให้เข้าใจทุกข้อ ก่อนไปสอบตรง


มศว ประกาศเตือน! ดูคู่มือให้เข้าใจทุกข้อ ก่อนไปสอบตรง

UploadImage

คู่มือการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ปีการศึกษา 2556

ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษาคู่มือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ปีการศึกษา 2556 ศึกษาให้ละเอียด


มีทั้งหมด 4 หน้า

หน้า 1-2 จะเป็นของวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555

หน้า 3 - 4 จะเป็นของวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555

ขอให้ผู้เข้าศึกษาและทำความเข้าใจล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 026495000 ต่อ 15716

ตัวอย่างคู่มือที่ควรรู้

1. การสอบครั้งนี้มีสถานที่สอบ 3 แห่ง คือ อิมแพคเมืองทองธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โดยมีการสอบทั้งภาคเช้า (เวลา 09:00 – 12:00 น.) และภาคบ่าย (เวลา 13:30 – 17:00 น.)

ยกเว้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4 สาขาวิชา (การจัดการธุรกิจไซเบอร์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ) จะสอบเฉพาะภาคเช้าเท่านั้น

2. ในการสอบภาคเช้าแต่ละสาขาวิชาจะสอบ 3-4 ฉบับ และใช้กระดาษคำตอบแผ่นเดียวกัน มี 2 หน้า ตอบได้ 4 ฉบับ

3. ให้ผู้เข้าสอบกรอกหัวกระดาษคำตอบโดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ลายเซ็น สถานที่สอบ (ให้ระบุแถวหรือห้องสอบ) วิชา (ให้ระบุสาขาวิชาที่สอบ) และรหัสเลขที่นั่ง สอบ 13 หลัก (ไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชน) ให้ชัดเจนด้วยปากกา และระบายรหัสเลขที่นั่งสอบด้วยดินสอ 2B เท่านั้น ตามตัวอย่างกระดาษคำตอบในหน้าที่ 2

4. ประตูห้องสอบจะเปิดให้ผู้เข้สอบเข้าได้เวลา 07:30 น. ให้ผู้เข้าสอบนั่ง ประจำที่ตามแถวและเลขที่นั่งสอบที่ติดไว้บนโต๊ะให้ถูกต้อง พร้อมนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้วางไว้บนโต๊ะเพื่อรอการตรวจสอบ ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์สอบ ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด


 รายละเอียดสอบตรง

8.29.2555

รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม


รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม

UploadImageคุณสมบัติ

โควตา 7 จังหวัด ภาคตัวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร อย่างน้อย 1 ปี

โควตาโครงการกระจายเเพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
- ผู้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ใน 3 จังหวัดคือ  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์


กำหนดการ

UploadImage


ค่าสมัคร 1000 บาท

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
ที่มา: http://www.acad.msu.ac.th
เอกสารประกอบข่าว :

กสพท.เตือน! หมดเขต31ส.ค.นี้ สิ้นสุด 23.59 น. เท่านั้น


กสพท.เตือน! หมดเขต31ส.ค.นี้ สิ้นสุด 23.59 น. เท่านั้น

UploadImage

กสพท.ประกาศเตือน !!
วันสุดท้ายของการสมัครสอบคือวันที่ 31 สิงหาคม2555เวลา 23.59 น. 


สำหรับผู้สมัครที่ สถานะการตรวจไฟล์เอกสาร ยังไม่สมบูรณ์ 
ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 23.59 น.เท่านั้น


การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.
 
   
 1.ขั้นตอนการสมัครสอบ มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน
 2.เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะนำท่านสู่ขั้นตอนต่อไปทีละขั้นตอน หากผู้สมัครต้องการย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้า ให้คลิกที่ เมนูด้านซ้าย
 3.กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง
 4.ผู้สมัครสามารถเข้ามาสั่ง Print เอกสารต่างๆจากระบบได้ในภายหลัง
 5.ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว และสถานะของการตรวจสอบไฟล์หลักฐานที่แนบมาถูกต้องแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
   
  *** 1. ต้องการตรวจสอบสถานะการสมัค ***
  คลิกที่นี่ ***
   
  *** 2. สำหรับผู้ที่ต้องการยืนยันข้อมูลใบสมัครเท่านั้น ***
*** คลิกที่นี่ ***
   
  *** 3. สำหรับผู้ที่ต้องการอัพโหลดรูปแก้ไข ***
*** คลิกที่นี่ ***
(ต้องคลิกยืนยันข้อมูลด้วย)
   
  *** 4. สำหรับผู้ที่พบปัญหา IDCard duplicated ! / แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น***
*** คลิกที่นี่ ***

(ต้องคลิกยืนยันข้อมูลด้วย)
   
  *** 5. ต้องการเปลี่ยนอันดับการเลือกสถาบัน ***
*** คลิกที่นี่ ***
(ต้องคลิกยืนยันข้อมูลด้วย)
  ** ขอให้ใช้ Microsoft Internet Explorer 6 ขึ้นไป ในการกรอกข้อมูลใบสมัคร **
  
คำเตือน !!!

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ / สถานะการสมัครสอบต่างๆ 
ให้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ ในวันและเวลาที่แจ้งไว้ หรือ 
ส่ง e-mail มาที่ cotmes.info@gmail.com โดยด่วน  

วันสุดท้ายของการสมัครสอบ คือวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 23.59 น. 


สำหรับผู้สมัครที่ สถานะการตรวจไฟล์เอกสาร ยังไม่สมบูรณ์ 
ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 23.59 น.

คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ


คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ

UploadImage

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รับสมัครใน ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2556


 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปีประจำปีการศึกษา 2556 
 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต  ระหว่างวันที่  29 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2555
 

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/

8.27.2555

ทปอ.เลื่อนแอดมิชชั่นกลาง! รับสมัคร 8 มิ.ย.ประกาศผล ก.ค.


ทปอ.เลื่อนแอดมิชชั่นกลาง! รับสมัคร 8 มิ.ย.ประกาศผล ก.ค.

 UploadImage

ทปอ.มีมติเลื่อนสอบแอดมิชชั่นกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ. 27 แห่ง จะเปลี่ยนเวลาเปิดภาคเรียนเป็นช่วง 15 ส.ค.-15 ก.ย. ส่วนการแต่งกายของนักศึกษาหญิงข้ามเพศรับปริญญาให้แต่ละมหาวิทยาลัยประเมินความพร้อมของตัวเอง

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑรูย์  อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในฐานะประธาน ที่ประชุมอธิบการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 4/2555  เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ปีการศึกษา 2557  ที่มหาวิทยาลัยในสังกัด ทั้ง 27 แห่ง จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นช่วงวันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย. เพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558

จากเดิมที่จะรับสมัครประมาณเดือนเม.ย. เป็นการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ระหว่าง 25-26 ม.ค.57

  การสอบวัดความถนัดทั่วไป(แกท)และการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (แพท) ครั้งที่ 1 ในต้นเดือน มี.ค.และประกาศผลวันที่ 10 เม.ย.

การรับสมัครสอบ แกท/แพท ครั้งที่  2 วันที่ 5 - 16 เม.ย. สอบในวันที่ 10-13 พ.ค. และประกาศผลในวันที่  7 มิ.ย.

โดยมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 เม.ย.

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 6-11 พ.ค.

สอท.จะแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์การรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ไปยังมหาวิทยาลัย และประกาศรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครแอดมิสชั่นส์ วันที่ 19 พ.ค.

จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 5-18 มิ.ย.

รับสมัคร วันที่ 8-18 มิ.ย. 

ชำระเงินค่าสมัคร 8-20 มิ.ย.

ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 28-30 มิ.ย.

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 ก.ค.

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14-16 ก.ค.

สำหรับวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเบื้องต้น คณะทำงานได้เสนอเป็นวันที่ 24 ก.ค. แต่ที่ประชุมเห็นว่าน่าจะช้าเกินไป จึงขอให้มีการประกาศเร็วขึ้นเป็นช่วงต้นเดือน ก.ค. เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันจะมีการเลื่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพในทุกสาขาด้วย  ซึ่ง  ทปอ.ได้ประสานทุกวิชาชีพแล้ว  โดยขณะนี้ได้เตรียมประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้เลื่อนปรับเวลาการฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ให้ฝึกต่อไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะจบการศึกษาในช่วงเดือนเม.ย.เพื่อป้องกันการขาดแคลนนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ   ส่วนเรื่องการแต่งกายของสตรีข้ามเพศในการรับปริญญา ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันว่าจะอนุญาตหรือไม่เพราะ ทปอ.ไม่มีอำนาจสั่งการ.

ข่าว - สำนักข่าวไทย

ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 56


UploadImage
โครงการรับสมัครนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556

 
ประกอบไปด้วย 9 โครงการดังนี้

1.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป
รับเฉพาะผู้กำลังเรียน ม.6 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

2. การรับนิสิต ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาระดับภาค ขึ้นไป

3.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์
ต้องมีความสามารถพิเศษตามที่สาขาวิชากำหนด เข้าเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์

4.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
ต้องแสดงเกียรติบัตร มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน และผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25

5. การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

6.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิธีพิเศษ
ผู้สมัครต้องเรียนแผนวิทย์-คณิต

7.                   การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค
ผู้ที่เรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้สมัครไม่ได้

8.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเชิญเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หรือมีเกียรติบัตรระดับชาติ

9.การรับนิสิตปริญญา ชั้นปที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สมัครต้องเรียนแผนวิทย์-คณิต

รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

รับตรง สถิติประกันภัย อินเตอร์ Actuarial Science ม.มหิดล 2556

Important Dates
 • Application acceptance period: August 14, 2012 - October 14, 2012
 • Written examination date : October 27 , 2012
  • Mathematics paper : 9.00 - 12.00
  • English paper : 13.30 - 16.30
 • Examination Venue : L01-02, Lecture Building, Faculty of Science, Rama 6 Rd, Bangkok 10400
 • Please bring along your identity card to be allowed in the examination room.
 • No electronic devices of any kind are allowed in the examination room.
  • Oral interview: November 17-18, 2012
  • Announcement of accepted students: November 26, 2012 
  • For first year students of academic year 2013, first semester classes begin 1 July, 2013.
A STUDENT APPLYING OUT OF STATE, WHO ARE NOT CURRENTLY STAYING IN THAILAND, EITHER A THAI OR A FOREIGN CITIZEN, MAY SUBMIT THE APPLICATION FORM AND THE ACCOMPANYING DOCUMENTS BY MAIL WITHOUT HAVING TO SIT FOR THE EXAMS ON THE ABOVE DATES.
STUDENTS, CURRENTLY STUDYING OUTSIDE THAILAND OR NOT A RESIDENT OF THAILAND, WILL BE SELECTED ON THE MERITS OF THEIR ACADEMIC RECORDS WITH EMPHASIS ON THE FOLLOWING:
1. ACADEMIC PERFORMANCE SHOWN ON THEIR TRANSCRIPTS, ESPECIALLY THEIR PERFORMANCE IN MATHEMATICS/STATISTICS COURSES, AS WELL AS GRADES ON ENGLISH COURSES.
2. SAT SCORES OR TOEFL SCORES WILL HELP THEIR CASE (TOEFL SCORE OF 450 OR THE EQUIVALENCE IS THE STANDARD).
3. EVIDENCE OF AWARDS AND EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES IS DESIRABLE.
4. SINCE WE CANNOT INTERVIEW THE CANDIDATE IN PERSON, THE RECOMMENDATION LETTERS AND THE STUDENT'S PERSONAL STATEMENT ARE MOST IMPORTANT.
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/index.php?q=ActuarialScience/Application_2011

มาตอบคำถามที่สงสัยเหมือนลูกน้า ให้เด็กอื่นๆที่สนใจได้ทราบด้วยค่ะ (ข้อมูลนี้ได้จากการโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ของคณะนี้เลยนะคะ หากมีแตกต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน) 
- ทุนมีให้ไหม๊ มีค่ะ  อย่างที่พี่กล้าตอบ คือ ต้องสอบเข้าไปเรียนให้ได้ก่อน และไม่ใช่ทุนของทางมหา"ลัย แต่เป็นทุนของบริษัทประกันภัยต่างๆที่ร่วมมือเป็นคนให้ เช่น SCB life / AIA / กรุงเทพประกันภัย / ไทยสมุทร

  โดยพิจารณาจากคะแนนที่เราเคยทำได้ตอน ม.ปลาย และ คะแนนสอบเข้า ที่ทางมหาลัยเป็นผู้จัดสอบ หากมีคะแนนโทเฟิล หรือ ไอเอล ยื่นมาด้วยในตอนขอทุน จะดีมาก 
   ซึ่งแต่ละบริษัทฯ ก็ให้ทุนไม่มาก เท่าที่ผ่านมา ทุนที่เด็กได้ ประมาณ 5 ทุน แต่ทุนจะมีประกาศเป็นระยะๆ เรื่อยๆ 
   ทุนที่ได้เป็นทุนตลอดการศึกษา แต่ดูเกรดเป็นเทอมๆ แล้วให้เป็นเทอม ถ้าหากเทอมไหน ได้ไม่ตรงที่ตกลงไว้ อาจหลุดทุนได้เลย

  ปี 2556 นี้เ็ป็นรุ่นที่ 5  รุ่นแรกมี 7 คน รุ่นที่ 2 ประมาณ 36 คน รุ่นที่แล้ว รับมา 60 คน แต่ละปีจะมีเด็กได้ทุนประมาณ 5 ทุน 

  ค่าเทอม 1 ปี มี 2 เทอม @ 80000.- (รวมค่าบำรุงการศึกษาทุกอย่างแล้ว) สามารถเลือกเรียนที่เมืองไทย ทั้ง 8 เทอมไ้ด้ หรือ เรียนที่เมืองไทย 5 เทอม แล้วอีก 3 เทอมไปต่อที่ออสเตรเลียได้ 
กรณีลง summer คิดเป็นหน่วยกิตๆละ 3 พันบาท ไม่บังคับลง
  ยกเว้นปี 3 จะต้องบังคับลง ค่าเทอม 3 หมื่นกว่า

   ส่วนเด็กที่จะไปต่อที่ออสเตรเลีย 3 เทอม ค่าเทอมๆละ 240,000.- บาท  ไม่รวมค่ากินอยู่ (ซึ่งก็ประมาณให้ไม่ได้ เพราะยังไม่มีใครไป) และ ยังไม่มีบริษัทให้ทุนเรียนที่เมืองนอกนี้นะคะ

   ส่วนใครที่สงสัยว่า เรามีคะแนน CU-TEP สามารถนำมาใช้แทนคะแนนโทเฟิลได้ไหม๊ สอบถามไปแล้ว เ้จ้าหน้าที่ บอก ไม่ได้ นะคะ
   การสอบ สอบแค่ 2 วิชา คือ
เลข - สอบเป็นโจทย์ ภาษาอังกฤษ เนื้อหาก็ทั่วไปสำหรับม.ปลาย
อังกฤษ - ข้อสอบจะออกแนวๆข้อสอบโทเฟิล
   ค่าสมัครสอบ : 500 บาท
  เอกสารที่ใช้ยื่นในการสมัครสอบ (ทุกอย่างใช้เป็นภาษาัอังกฤษหมดนะคะ)
   - transcript ที่มีผลการเรียน 5 เทอม (แต่ได้โทรไปสอบถามใหม่อีกวัน ว่า ตอนนี้เปิดรับสมัคร ถ้าเราสมัครตอนนี้ transcript จะได้แค่ 4 เทอมเท่านั้น เพราะ ม.6 เทอม 1 ยังไม่ได้สอบ final เลย นี่นา แถมปิดรับสมัคร 15/10 คะแนนสำหรับ 5 เทอม น่าจะเป็นไปไม่ได้)
     เจ้าหน้าที่ (ก็คงนึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะ) ก้เลยแจ้งว่า งั้นเอาเท่าที่ได้ค่ะ (ข้อนี้ ใครได้โทรไปสอบถามเรื่องอื่นๆ ลองถามดูอีกทีก็ได้นะคะ)
  - ใบ cert ต่างๆ ที่มีผลงาน (กรณีต้องการขอทุน)
  - คะแนนโทเฟิล ปรับจากปีก่อนๆ (อันนี้น้าพูดเอง อิๆๆ เพราะเห็นไปโพสต์บางแห่ง 450 น่าจะเป็นข้อมูลเ่กา) เป็น โทเฟิล 500 และ ไอเอล
6.00 (อันนี้กรณีจะขอทุนเช่นกัน) เพราะเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่า หากเราเข้ามาเรียนแล้ว ค่อยไปสอบโทเฟิล อาจจะยืนขอทุนไม่ทัน
  การเรียน - เรียนที่ พญาไท ตลอดหลักสูตร ร่วมกับเด็กคณะวิทย์เลย รวมถึงการเรียนปรับพื้นฐาน ช่วง summer ก่อนเปิดเทอม ประมาณ 8-10 วัน เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เป็นแบบเช้าไปเย็นกลับ ค่าเรียน 5,000.- บาท (ต้องจ่ายเพิ่ม) ซึ่งเนื้อหาช่วง summer จะมี เลข / อังกฤษ / stat และ บริหารเปิดหลักสูตร " นักคณิตศาสตร์ประกันภัย" ในไทยครั้งแรก
      
       ก่อนหน้านี้ไม่มีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประกันภัยในเมืองไทย จนกระทั่งภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตรตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ ในปีการศึกษา 2552 โดยมี ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2550 และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ เป็นประธานหลักสูตรนี้
      
       “มีนักเรียนประถมหลายคน ที่รักและชอบเรียนคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเรียนถึงระดับมัธยมเขาก็ถูกกระแสความนิยมดึงไปเรียนด้านอื่นเยอะมาก มีคำถามว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วไปทำอะไร และผู้ปกครองไม่เห็นด้วยที่จะให้เด็กเรียน ทั้งที่เด็กมีความสุขมากกับการเรียนคณิตศาสตร์ และจริงๆ แล้วเรียนคณิตศาสตร์ไม่ตกงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอาชีพอื่นด้วย" ศ.ดร.ยงค์วิมลกล่าว
      
       สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เปิดใหม่ล่าสุดนี้ ศ.ดร.ยงค์วิมลกล่าวว่า กำลังเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ในระบบรับตรง โดยทางมหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกเอง ซึ่งนักเรียนจะสอบคัดเลือกเพียงสองวิชาคือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนโทเฟิล 450 คะแนน ก็สอบเพียงคณิตศาสตร์อย่างเดียว โดยทั้งหลักสูตรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 8 เทอม
      
       ทั้งนี้ นักศึกษาเลือกได้ว่า จะเรียนที่เมืองไทยตลอดหลักสูตร หรือจะเรียนที่นี่ 5 เทอมแล้วไปต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน (Curtin University of Technology) ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหากเลือกอย่างหลังจะได้รับปริญญา 2 ใบจากทั้งไทยและออสเตรเลีย
      
       “คุณสมบัติของผู้เรียนต้องรักคณิตศาสตร์ เรียนแล้วสนุก และนอกจากชอบคณิตศาสตร์แล้ว ยังต้องมองอะไรไปทางธุรกิจด้วย โดยเราจะให้พื้นฐานด้านการเงิน การคลัง การบริหารความเสี่ยง และไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษ ถ้าไม่ค่อยเก่งภาษาเราจะฝึกให้ โดย 5 เทอมแรกเรียนที่มหิดล และถ้ามีผลการเรียนน่าพอใจเราจะมีทุนให้ไปต่อที่คอร์ตินใน 3 เทอมหลัง หรือจะไม่ไปก็ได้" ศ.ดร.ยงค์วิมลกล่าว
      
       นักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนี้มีเพียง 7 คน เนื่องจากไม่ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสำหรับรุ่นที่ 2 นี้เปิดรับสมัคร 30 คน ซึ่งเป็นระดับที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
      
       ทางด้าน ลลิตา พละศักดิ์ นักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนี้ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 บอกกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ว่า ทราบข้อมูลหลักสูตรนี้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และตัดสินใจเลือกเรียน เพราะนอกจากชอบคณิตศาสตร์แล้ว ยังเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้าและมีรายได้ดี อีกทั้งยังเป็นสาขาที่ขาดแคลน ไม่เป็นที่รู้จัก และล่าสุดเธอได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเธอจะได้ฝึกงานที่บริษัทนี้ และมีความหวังว่าจะได้ทำงานในบริษัทแห่งนี้ด้วย
      
       ส่วนศุภวัฒน์ วัฒนาอาษากิจ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักศึกษาอีกคนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต และเพิ่งเลือกเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัยในชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรปกติ ซึ่งเขาให้เหตุผลว่า นอกจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้ว ยังมีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคม เพราะกำไรที่ได้จากธุรกิจประกันภัยก็จะคืนสู่สังคมด้วย
      
       รับประกันไม่ตกงาน
      
       สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติที่เพิงเปิดสอนได้ 1 รุ่นนี้ ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่ามีบริษัทประกันภัย 3 แห่งคือ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด และบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชันแนลแอสชัวรันส์ จำกัด แสดงความจำนงในการมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาในหลักสูตร และพร้อมรับนักศึกษาเข้าทำงานด้วย
      
       ดร.บริบูรณ์กล่าวว่า บริษัทการเงินและประกันภัยก็เข้าไปตั้งโต๊ะสัมภาษณ์งานนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่จุดอ่อนของนักศึกษาคือภาษาอังกฤษ ที่ไม่ค่อยดีนัก จึงได้เปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ทั้งในส่วนของคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ยังพยายามตอบโจทย์ให้ได้ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร
      
       "ผู้เรียนคณิตศาสตร์ที่รักจะทำวิจัยก็มีรายได้รองรับไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพราะมีโจทย์ให้วิจัยเยอะ และมีหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุน หรือหากอยากประกอบอาชีพ เพื่อทำเป็นเงินเป็นทองก็ไม่แพ้แพทย์ทีเดียว ถ้าเรียนคณิตศาสตร์มีอาชีพรับรองที่มีความมั่นคงสูงอย่างแน่นอน" ดร.บริบูรณ์รับประกันอนาคตของผู้เรียนคณิตศาสตร์
มองต่างมุม

เพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีแต่มีความเสี่ยงสูงมากค่ะ ไม่ใช่แค่คิดเลขเป็นก็ทำได้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้เงินสูงๆ เวลาวิเคราะห์ตัวเลขหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องเซ็นต์ชื่อกำกับการวิเคราะห์ตัวเลขด้วย คล้ายๆ กับผู้ตรวจสอบบัญชีน่ะค่ะ หากคำนวณพลาด ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ตัวเองที่ลงนามไว้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับนั้น ถ้าอยากได้เงินดีๆ ก็ต้องเรียนและสอบให้ผ่านหลักสูตรอะไรซักอย่างที่มีระดับ Associate และ Fellowship (ขอโทษ อันนี้ไม่รู้จริงๆ) เป็นหลักสูตรสากลที่แพงมาก เห็นเพื่อนบอกว่าระดับ Fellowship คนไทยมีแค่คนเดียว เพราะยากมาก

เงินสูงก็ความเสี่ยงสูง มั่นคงในแง่มีตลาดรองรับงาน แต่เสี่ยงในแง่ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองคำนวณ เลยเงินเดือนสูงถ้าใครคิดเลขแม่นๆ ความละเอียดในเรื่องตัวเลขสูง ชอบทำงานอยู่กับคอมกับตัวเลขมากกว่าคนก็สามารถทำได้ค่ะคณะ สำหรับสาขานี้ ก็มีอีก คือ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือคน เรียน คณิตศาสตร์ ก็ได้ครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า